۱۱ سال زندان برای زندانی سابق گوانتانامو در اسپانیا

یک زندانی سابق گوانتانامو در اسپانیا به بیش از ۱۱ سال حبس محکوم شد.