قطر و نیجریه: اوپک در باره کاهش سطح تولید نفت به توافقی تاریخی رسید

مقامات قطر و نیجریه از توافق تاریخی کشورهای عضو اوپک در مورد کاهش سطح تولید نفت خبر دادند.