آمریکا شرکت های چینی را تحریم می کند

دولت آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم برخی شرکت های چینی به بهانه نقض محدودیت ها علیه کره شمالی است.