قرار مجازی، واکنش‌های مجازی/ماجرای میتینگ‌های تلگرامی چیست؟

در ماه‌های گذشته به کرات شاهد فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی همچون تلگرام بودیم که در آن کاربران با قید زمان و محدوده ای خاص را برای گردهمایی در نظر می گیرند،در این گزارش تلاش می شود با نگاهی جامعه شناختی،چرایی این پدیده مورد بحث قرار گیرد.