قرار مجازی، واکنش‌های مجازی/ماجرای میتینگ‌های تلگرامی چیست؟