دزدان شب رو به دستگاه بلیط فروشی قطار هم رحم نکردند+تصاویر

سارقان شب رو به دستگاه بلیط فروشی الکترونیکی در یکی از ایستگاه‌های قطار هم رحم نکردند و آن را دزدیدند.