دزدان شب رو به دستگاه بلیط فروشی قطار هم رحم نکردند+تصاویر