خودکشی پس از قتل عام همسر و فرزندان/پلیس: قاتل هیچ سابقه ای ندارد

مردی بی رحم همسر و دو فرزندش را به قتل رساند و سپس اقدام به خودکشی زد .