خودکشی پس از قتل عام همسر و فرزندان/دزدان شب رو به دستگاه بلیط فروشی هم رحم نکردند+تصاویر