دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد /تحول بنیادین در صنعت برق کشور

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت:با اجرایی شدن تمامی اهداف ماده یک لایحه برنامه ششم توسعه، ضمن دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد،سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز محقق می شود.