خانه‌ای به جای مانده از دوران قاجاریه + تصاویر

موزه این هفته از خانه‌ای قدیمی با اشیای به جای مانده دوران قاجار می‌گوید.