توافق اعضای اوپک برای مدیریت بازار/ افزایش ۲ دلاری نفت