اصولگرایان کاندیدایی برای رقابت با رئیس‌جمهور در عرصه انتخابات ندارند

نماینده مردم تهران معتقد است که اصولگرایان در انتخابات ریاست‎ جمهوری کاندیدایی که بتواند با حسن روحانی رقابت کند، را ندارند.