از تعهد کتبی تا قول شفاهی/ "خدعه آمریکایی" همچنان در مدار دیپلماسی

سنگ‎اندازیهای مقامات ایالات متحده پیرامون برجام همچنان ادامه دارد و انتظارها برای لغو کامل و سریع همه تحریم‌ بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک، برآورده نشده است.