آخر هفته را با هنر سپری کنید

هنر در هفته دوم پاییز بهانه‌ای برای رنگارنگ تر شدن هر چه بیشتر این فصل را در گالری‌ها و نگارخانه‌ها رقم زده است.