تکرار تیراندازی در مدارس آمریکا

تیراندازی در مدرسه ای در جنوب آمریکا دو زخمی برجای گذاشت.۰۷:۴۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر