رایزنی های وزیر بهداشت در روسیه؛ امضاء ۱۵سند همکاری

در سفر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به روسیه که در راس یک هیئت وارد سن پترزبورگ شد، ۱۵ سند پروتکل و توافق همکاری بین دو کشور در این عرصه امضا می شود.۰۷:۴۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر