ترکیه خواهان توسعه همه جانبه روابط با ایران شد

منابع نخست وزیری ترکیه اعلام کردند که یلدریم در این دیدار با تاکید بر روابط ریشه ای ترکیه با ایران گفت: توسعه مناسبات با کشور همسایه ایران را در برنامه عمل دولت متبوع خود قرار داده است.به گزارش ایرنا، یلدریم با اشاره به سومین نشست شورای عالی همکاریهای راهبردی ایران و ترکیه که در فروردین […]