سقوط مرموز پسر ۹ ساله از روی پل

سقوط مرگبار پسر ۹ ساله از روی پل میدان امام حسین (ع) مشهد تیم جنایی را با معمای پیچیده روبه‌رو کرد.