مهم‌ ترین اقدام دولت، ایجاد آرامش و گسترش روابط خارجی بوده است

رئیس‌ جمهور گفت: مهم‌ ترین اقدام دولت در سه سال گذشته، ایجاد آرامش در فضای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روابط خارجی بوده است که امروز به این مهم نائل آمده است.۰۸:۱۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر