حمایت غرب از تروریسم + فیلم

رویکرد آمریکا، انگلیس و فرانسه در حمایت از گروه های تروریستی یادآور رویکرد آنان در جنگ هشت ساله صدام علیه ایران است.