تظاهرات مردم شهر ال‌کاجون/معترضان: از اینکه ما را بخاطر سیاه‌ بودن، بکشند، خسته شده‌ایم

کشته‌شدن مردی سیاه‌پوست در جنوب کالیفرنیا با تیراندازی پلیس آمریکا، تظاهرات و اعتراض ساکنان شهر ال‌کاجون را در پی داشته است.