تظاهرات مردم شهر ال‌کاجون/معترضان: از اینکه ما را بخاطر سیاه‌ بودن، بکشند، خسته شده‌ایم