اوباما عملیات هوایی در لیبی را به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌کند