محسن رضایی: دولت باید به هر ایرانی بالای ۱۰۰ هزار تومان یارانه دهد

ما نباید دیگران را جای امام و رهبری در جامعه تعریف کنیم.اگر آقایان بخواهند دیگران را جای آنها قرار دهند ما نیروهایمان متلاشی می شوند و دیگر جامعه ای نخواهیم داشت و ما باید امام و رهبری را حفظ کنیم.