آفریقای جنوبی در انتظار سفر «روحانی» به ژوهانسبورگ

آفریقای جنوبی منتظر انجام سفر رییس جمهور اسلامی ایران به این کشور آفریقایی است.