آفریقای جنوبی در انتظار سفر «روحانی» به ژوهانسبورگ