تیتر روزنامه‌های هشتم مهر را در ایمنا ببینید

به گزارش خبرنگار ایمنا، با نگاهی به صفحه یک روزنامه های اقتصادی کشور، ابرار اقتصادی در تیتر یک خود نوشت “عربستان مستثنی شدن ایران از طرح فریز نفتی را پذیرفت”. دنیای اقتصاد “سد پنج لایه پیش فروش” را عنوان یک خود قرار داده است. “ماهیت دوگانه رشد” عنوان یک جهان صنعت است. روزنامه کسب و کار با […]