گردهمایی برای اهدای مستمر خون

گردهمایی بزرگ سازمان های مردم نهاد (سمن ها) برای اهدای مستمر خون، هشتم مهر در سازمان انتقال خون تهران برگزار می شود.۰۸:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر