کوالکوم از دو چیپست خاص دستگاه های اینترنت اشیا رونمایی کرد