تیراندازی‌های مرگبار در امریکا چند کشته و زخمی به جا گذاشت

تیراندازی‌های مرگبار در دو ایالت امریکا چند کشته و زخمی به جا گذاشته است.