اتهام شیمیایی عفو بین الملل به نیروهای دولتی سودان

سازمان عفو بین الملل نیروهای دولتی سودان را به چند حمله شیمیایی طی امسال در منطقه دارفور در غرب سودان و کشته شدن غیر نظامیان براثر این حملات متهم کرد.۰۸:۳۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر