نامه جمعی از جهادگران به رهبر انقلاب

سپاس و شکر بی منتهای الهی که به لطف راه بری داهیانه ی پیر خمین، ‌انقلاب اسلامی را بر ما ارزانی داشت و کاخ نشینان ظالم را مقهور و منفور گردانید….