بی توجهی به قانون مرگ تمدن را به دنبال دارد

به گزارش ایمنا،سردار امیرحسین یاوری در خصوص آموزش دانش آموختگان گفت: از نگاه فلاسفه ۵ نهاد ملی در جامعه وجود دارد که یکی از آن بعد از خانواده و دین، نهاد آموزش و پرورش است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار و با هدف توسعه خیال،کسب شرف و تذهیب اخلاق است. وی ادامه داد: تمام […]