شیمون پرز روزنامه نگار انگلیسی را به یاد چه انداخت؟