شیوع بیماری قلبی به سن ۳۰ سال هم رسیده است

به گزارش ایران خبر، دکتر هاله قائم پنجشنبه در پنجمین کنگره پیشگیری از بیمار یهای قلبی و عروقی در شیراز اظهار داشت : این یک سئوال اساسی است که چرا به رغم افزایش مراقبت ها و افزایش راهکارهای پیشگیرانه و راه های درمانی همچنان بیماری های قلبی درجامعه ما پیشتاز است ، کنترل این بیماری […]