اوباما اقدام قانونگذاران آمریکا در رد وتوی مصوبه شکایت از حامیان تروریسم را «اشتباه» خواند

اوباما گفت اقدام کنگره در رد وتوی وی درباره قانون شکایت از عربستان باعث مطرح‌شدن پرونده‌های حقوقی علیه شهروندان آمریکا در کشورهای دیگر می‌شود.