فوربز: امکان کاهش تولیدات نفتی عربستان، روسیه و ایران در ماه نوامبر

با پایان گرفتن نشست ۴ ساعته اعضای اوپک در الجزایر، بازار در انتظار کاهش تولیدات نفتی عربستان، روسیه و ایران است.