عقب‌نشینی عربستان از مواضع نفتی خود

عربستان سعودی در تلاش برای خارج کردن رقبا از بازار نفت، خود نیز دچار زیان شده است.