نتایج نظرسنجی رویترز: کلینتون پیروز مناظره انتخاباتی اخیر