سست همچون خانه عنکبوت؛ ناکارآمدی استراتژی نظامی رژیم صهیونیستی

یکی از اصولی که مقامات رژیم صهیونیستی از بدو شکل گیری این رژیم مورد توجه قرار داده اند، استراتژی نظامی است که در این سال ها نشانه های تزلزل آن بیش از پیش آشکار شده است.