خلاصه دیدار (لودوگورتس ۱- پاری سن ژرمن ۳) + فیلم

خلاصه دیدار (لودوگورتس ۱- پاری سن ژرمن ۳) را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.