آمادگی جاده‌های اصفهان برای عزیمت زائرین کربلای حسینی

به گزارش خبرگزاری ایمنا نحوه برنامه ریزی و سازماندهی به منظور برگزاری هرچه بهتر اعزام زائرین بمناسبت اربعین حسینی در جلسه هماهنگی کمیته فرعی سوخت، پشتیبانی و زیرساخت های ستاد هماهنگی اربعین حسینی در اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان انجام شد. فرزاد دادخواه بیان داشت: به جهت ایجاد نظم در سفر زائرین که عمدتا […]