نتایج نظرسنجی رویترز: هیلاری کلینتون پیروز مناظره انتخاباتی اخیر