بمب‌گذاری در خودروی داعشی‌ها چند نفر از آنها را به هلاکت رساند