سد ورود هواپیما به ایران چگونه شکسته شد؟ / پس از ۴۰سال، می‌توان از بوئینگ خرید کرد

۹ ماه بعد از اجرایی شدن برجام، بالاخره طلسم اوفک شکسته شد.