اوباما مجوز پذیرش ۱۱۰ هزار پناهجو در آمریکا برای سال ۲۰۱۷ را صادر کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا با امضای یک حکم اجرایی، مجوز پذیرش ۱۱۰ هزار پناهجو در آمریکا در سال ۲۰۱۷ را صادر کرد.