مصطفی زمانی: از کودکی پرسپولیسی بوده ام/ خندیدن بلد نیستم!

مصطفی زمانی به عنوان آخرین مهمان فصل سوم «خندوانه» در این قسمت از برنامه حاضر شد.