فوتسال ایران به برزیل خیلی نزدیک است/ با قلبمان بازی می‌کنیم و سلطان آسیا هستیم