هلاکت «ابو عبدالرحمن چچنی» در جنوب موصل

کردستان عراق از کشته شدن فرماندۀ چچنی داعش به نام ابو عبد الرحمن چچنی در جنوب موصل خبر داد.